Website overzicht

Bed & Breakfast Rixtels-Landhoeve

Asdonkseweg 5

5735 SP Aarle-Rixtel Telefoon +31 (0)492382468 Mobiel +31 (0)624281599  -  +31 (0)653807300 E-mail info@rixtels-landhoeve.nl reservering@rixtels-landhoeve.nl Web www.rixtels-landhoeve.nl
Disclaimer Op deze website geeft Rixtels-Landhoeve haar gebruikers toegang tot  informatie over vraag en aanbod op het gebied van overnachting(en) en daaraan gerelateerde  mogelijke diensten, steeds naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan Rixtels- Landhoeve geen garanties geven over de  juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties  die particulieren of bedrijven op basis van de door Rixtels-Landhoeve  verstrekte informatie ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid. Rixtels-Landhoeve  aanvaardt ter zake geen enkele  aansprakelijkheid. Rixtels-Landhoeve is niet aansprakelijk voor geleverde diensten en verdere gevolgen die voortkomen uit geplaatste offerteaanvragen. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en  het gebruik van de Rixtels-Landhoeve website. Rixtels-Landhoeve behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede  deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker  deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze website bevat  links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Rixtels-Landhoeve geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Rixtels- Landhoeve niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites

Disclaimer

Bij Bed & Breakfast Rixtels - Landhoeve

Website overzicht

Bed & Breakfast Rixtels-Landhoeve

Asdonkseweg 5

5735 SP Aarle-Rixtel Telefoon +31 (0)492382468 Mobiel +31 (0)624281599  -  +31 (0)653807300 E-mail info@rixtels-landhoeve.nl reservering@rixtels-landhoeve.nl Web www.rixtels-landhoeve.nl
Disclaimer Op deze website geeft Rixtels-Landhoeve haar gebruikers toegang tot  informatie over vraag en aanbod op het gebied van overnachting(en) en daaraan gerelateerde  mogelijke diensten, steeds naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan Rixtels- Landhoeve geen garanties geven over de  juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties  die particulieren of bedrijven op basis van de door Rixtels-Landhoeve  verstrekte informatie ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid. Rixtels-Landhoeve  aanvaardt ter zake geen enkele  aansprakelijkheid. Rixtels-Landhoeve is niet aansprakelijk voor geleverde diensten en verdere gevolgen die voortkomen uit geplaatste offerteaanvragen. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en  het gebruik van de Rixtels-Landhoeve website. Rixtels-Landhoeve behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede  deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker  deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze website bevat  links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Rixtels-Landhoeve geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Rixtels- Landhoeve niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites

Disclaimer

Bij Bed & Breakfast Rixtels - Landhoeve

Bed & Breakfast Rixtels-Landhoeve

Asdonkseweg 5

5735 SP Aarle-Rixtel Telefoon +31 (0)492382468 Mobiel +31 (0)624281599  -  +31 (0)653807300 E-mail info@rixtels-landhoeve.nl reservering@rixtels-landhoeve.nl Web www.rixtels-landhoeve.nl
Disclaimer Op   deze   website   geeft   Rixtels-Landhoeve   haar   gebruikers toegang   tot      informatie   over   vraag   en   aanbod   op   het gebied    van    overnachting(en)    en    daaraan    gerelateerde      mogelijke   diensten,   steeds   naar   beste   vermogen,   op   basis van   de   meest   actuele,   beschikbare   informatie.   Ondanks de   zorgvuldigheid   die   hierbij   wordt   betracht,   kan   Rixtels- Landhoeve   geen   garanties   geven   over   de      juistheid   en volledigheid   van   de   verstrekte   informatie.   Eventuele   acties     die   particulieren   of   bedrijven   op   basis   van   de   door   Rixtels- Landhoeve        verstrekte    informatie    ondernemen,    komen dan   ook   voor   hun   eigen   risico   en   verantwoordelijkheid. Rixtels-Landhoeve        aanvaardt    ter    zake    geen    enkele      aansprakelijkheid.   Rixtels-Landhoeve   is   niet   aansprakelijk voor     geleverde     diensten     en     verdere     gevolgen     die voortkomen      uit      geplaatste      offerteaanvragen.      Deze disclaimer   is   van   toepassing   op   de   inhoud   en      het   gebruik van    de    Rixtels-Landhoeve    website.    Rixtels-Landhoeve behoudt   zich   te   allen   tijde   het   recht   voor   de   website,   de informatie    daarop    alsmede        deze    disclaimer    geheel    of gedeeltelijk     aan     te     passen,     te     wijzigen     en/of     te vervangen.   Door   het   gebruik   van   de   website   aanvaardt   de gebruiker        deze    disclaimer    en    eventuele    wijzigingen daarvan.   Deze   website   bevat      links   of   verwijzingen   naar websites    van    derden.    Omdat    Rixtels-Landhoeve    geen invloed    heeft    op    (de    inhoud    van)    die    websites,    kan Rixtels-Landhoeve    niet    instaan    voor    de    juistheid    of volledigheid    van    de    gepresenteerde    informatie    op    die websites

Ontbijtzaal